jueves, 23 de octubre de 2014

HOWARD GARDNER Y CARL LEWIS, LA GENERACIÓN APP

En aquest llibre escrit per en Howard Gardner i Katie Davids, es tracta principalment la temática de les noves tecnologies i la seva influencia avui dia a les persones, remarcant especialment a les persones joves, un colectiu que és descrit com a “La Generación App”, fent així referència a una generació (conjunt de persones tant homes com dones d’una edat similar) immersa dins el món de les App (terme tecnològic que vol dir “aplicacions”), un fenòmen que és molt present actualment i que pot ser-ho encara més en un futur, ja que si es fa una vista anys enrere es pot veure com moltes de les aplicacions i inclús aparells que avui són imprescindibles pel nostre dia a dia, abans ni existien o ho feien d’una manera molt més bàsica i obsoleta.
El llibre està subdividit en set capítols (introducció inclosa), titulats “Hablemos de tecnología”, “Análisis de las generaciones: de la biología a la cultura y a la tecnología”, “Identidad personal en la Era de las aplicaciones”, “Las aplicaciones y la intimidad”, “Actos (y aplicaciones) de imaginación en la juventud actual”, i “Concluxión: Más allá de la generación App”, tot acompanyat d’un inicial pròleg, un apèndix metodològic, notes, i un índex analític i de noms.
Dins d’aquests capítols he trobat alguns aspectes que m’han cridat l’atenció i he trobat interessants, com per exemple els conceptes d’identitat (tant al món “real” com en el món digital, on també es pot tenir una identitat pròpia característica mitjançant perfils i eines diverses), intimitat (fent referència a allò que pengem a la xarxa i molta gent pot veure només entrant al lloc indicat, problemàtica que afecta especialment a molts joves que no tenen un criteri propi adient per saber que és adequat penjar i compartir a la xarxa, ja que no són conscients dels riscos i perills que aquesta problemàtica comporta) i creativitat (capacitat pròpia dels éssers humans que es pot i cal potenciar en els éssers humans, especialment als infant; gràcies a aquesta capacitat la ment pot associar millor idees de manera nova o inventar objectes i solucions originals als problemes que es plantegen durant el seu dia a dia).
Aquest últim cal destacar-lo especialment ja que està directament relacionat amb les Apps ja que es parla de que aquestes poden tenir uns beneficis o uns inconvenients per a la creativitat, intel·ligència, estil de vida, model d’aprenentatge dels infants i d’aquesta generació App.
Generalment es podria dir que els autors del llibre defensen una postura la qual inclou l’ús de les Apps al dia a dia de les persones, ja que presenten més beneficis que inconvenients, i que poden potenciar molts aspectes de la vida de les persones, no només pel que fa a qualitats com la intel·ligència o creativitat sinó també les relacions entre aquests i molt moments d’oci i entreteniment, tot i que també plantegen alguns problemes si se’n fa un mal us tant fent referència a conceptes d’identitat i intimitat esmentats anteriorment com si s’abusa excessivament d’aquestes possibilitats que ofereix el món digital, arribant a convertir-nos així en persones “App- dependents” i no en persones “App –competents, referint-se així a persones que saben utilitzar i treure’n profit dels beneficis i possibilitats que el món digital i les Apps ofereixen”
Aquests tres conceptes són presents al llarg de tot el llibre i els considero un dels principals pilars bàsics del llibre i de la temàtica de la qual tracta aquest, ja que accentuen la relació persona-tecnologia.
Al llibre també es tracten altres temàtiques relacionades i problemàtiques vistes des d’un punt de vista principalment bastant objectiu i informatiu, però mostrant una petita tendència a afavorir els beneficis i avantatges de les noves tecnologies a la vida diària.
Algunes d’aquestes temàtiques poden ser la creació de coneixement mitjançant la xarxa i i el tractament de la informació digital, unes pinzellades sobre l’evolució de les noves tecnologies i com han millorat moltes les àrees de la nostra vida (relacions, búsqueda d’informació, compartir la informació...)
En resum podríem dir que aquest llibre fomenta un estil de vida educatiu i saludable basat en aprofitar les múltiples avantatges que presenten les noves tecnologies (tenint un bon ús d’aquestes, clar, sinó poden ser contraproduents) , ja que presenten moltes innovacions i possibilitats que abans no eren possibles al nostre dia a dia, i que per tant ens poden proporcionar una vida més rica i productiva.
Trobo que aquest llibre és força interessant i adient per alumnes d’aquesta assignatura ja que proporciona una visió interessant sobre el món de les Apps i les noves tecnologies i els múltiples avantatges educatius i vitals que poden aportar al nostre dia i que és necessari treure’n profit d’aquests.
Per acabar, voldria citar algunes frases que m’han semblat interessants, i que poden justificar les afirmacions anteriorment dites:
-          Desde que los niós empezaron a usar Internet de forma generalizada, se ha prestado mucha atención al daño que pueden sufrir a manos de ciberacosadores... (p.88 identitat, intimitat)
-          Durante ese periodo de tiempo, trabajan...paradesarrollar aplicaciones que resuelvan problemasy necesidades detectadas... (p.179 millora de la vida i possibilitats de les Apps)

-          En los países desarrollados o en vías de desarrollo, las tecnologías...se han  ampliado rápidamente durante el último siglo... (p 34 història i evolució tecnologies i millora de la vida i possibilitat d’aquestes)

No hay comentarios:

Publicar un comentario